CRYPTAT

En webbplats om kryptovalutor

Uncategorized

Waltonchain (WTC) – Integrating blockchain with IoT

Internet of Things fungerar idag genom att kommunicera med varandra under ett nätverk. I och med det blir det en aning begränsat, eftersom transaktionerna mellan maskiner, fordon och hushållsapparater endast kan utföras under samma förtroendedomän. Detta innebär att enheter måste verifieras under samma IoT-tjänsteleverantör. Det innebär slutligen att nuvarande IoT-modeller inte är decentraliserade.

Ett nytt koncept introduceras under namnet ”Value Internet of Things” (VIoT), där tanken är att använda blockchain-tekniken till IoT och ansluta enheterna till nätverket via RFID-teknik, dvs radiofrekvensidentifikation. RFID-tekniken fungerar genom att bifoga en digital identitet till ett fysiskt objekt. Tekniken används av exempelvis amerikanska militären som märker leveranser för att garantera innehållets autenticitet. Läkemedelsföretag märker sina produkter för att identifiera förfalskningar och nyligen har även Nespresso i Stockholm hakat på trenden och bytt ut personalen mot ett självscanningssystem som läser av chipet.

Waltonchain, som är uppkallat efter Charlie Walton, uppfinnaren av RFID-teknik, använder RFID taggar och RFID avläsare. RFID taggen är den enheten som ska anslutas till blockchainen och RFID läsaren är en node på blockchainen. Waltons programvara består utav Waltonchains mjukvarusystem, Walton protokollet och Walton myntet (WTC).

Waltons ekosystem består av huvudblockchainen (Waltonchain), subchains samt tokens som används för betalning och omsättning med Waltoncoin.

Totalt utgavs 100 miljoner WTCs. Blocktiderna ligger på 60 sekunder och upp till 225 transaktioner kan inkluderas i ett block. Waltonchain fungerar som ett offentligt protokoll för WTC transaktioner och säkras med hjälp av noderna i nätverket.

Subchainsen kan skapas av vem som helst och de kan ha egna subchain tokens. Subchainsen kan sedan i sin tur välja sin egna konsensusmekanism (PoS, PoST, PoW, etc.) baserat på deras egna preferenser och tillämpningar.

Waltonchain använder sig idag utav Proof of Stake & Trust (PoST) konsensusmekanism, en uppdaterad version av PoS. ”“Walton constructed an innovative node reputation evaluation system” vilket är PoS med inställbar svårighet för varje node. Med hjälp av det kan man sedan välja bättre noder för att förbättra säkerheten.

En ’byte’ betalas som avgift för transaktioner på Waltonchain, det vill säga att man har en avgift för nätverksanvändningen. Bokföringsnoden kan ange en minimikostnad för avgiften och transaktionsnoden kan ange den maximala kostnaden som man kan tänkas vara villig att betala. När båda villkoren är uppfyllda kommer transaktionen att skrivas till blockchainen. Bokföringsnoden utför därefter blockberäkning och konsensusverifiering för att på så vis erhålla byteavgiften. Walton Parent Chain tokens måste användas för att betala denna ’byte’ avgift. Noder som säkrar huvudkedjan och innehar WTC kommer att få utdelning från subchainens utveckling, eftersom antalet underkedjor och transaktioner ökar.

Uncategorized

Factom (FCT) – A practical blockchain solution for those seeking a collaborative platform to preserve, ensure and validate digital assets.

Factom är ett decentraliserat dokumenthanteringsystem som används för att lagra stora mängder filer på blockchainen. De lägger fokus på att skydda och decentralisera information med en större vikt vid att upprätthålla användaranonymitet. Regeringar, företag och till och med skolor kan med hjälp av dem lagra olika former av data, tryggt och utan rädsla för förändring eller förlust.

Intressant nog är det ett protokoll byggt på toppen av Bitcoin, ovanpå Bitcoins egna blockchain. Det innebär att Factom inte kan stängas av eftersom ingen individ driver nätverket. Istället drivs det av miljontals människor över hela världen, oberoende av varandra. Även om de är anslutna till Bitcoins blockchain, finns det dock en stor skillnad mellan den blockchainen och vad som är byggt på den. Factom riktar in sig mot att lagra juridiska ansökningar, journaler, kontrakt, upplysningar och andra dokument som kommer från regeringen, medan Bitcoin är inriktad på att vara en valuta.

”Centralized data is prone to critical failure by any individual mistake, whether by user error or malicious hacking. By decentralizing data through the blockchain, Factom avoids critical failures due to user error or hacker.” skriver Tim Draper om Factom.

Användarområdet för Factom protokollet kan utvidgas till ett brett spektrum av branscher. I huvudsak kan Factom tillämpas på alla företag eller branscher som har ett behov av att organisera data effektivt, och behålla sin integritet i processen. Redan idag har Factom lanserat en lösning som heter Factom Harmony med inriktning på hypotekslån för banker. De har även fått en beviljad finansiering av Bill- och Melinda Gates för att ta itu med ett av världens mest brådskande problem – upprätthållande av läkarjournaler som är säkra, lättillgängliga och pålitliga.

Factom har även kommit på en lösning för företag som inte vill hålla på kryptovalutor på grund av juridiska problem eller på grund av sin interna policy. Den extrema volatiliteten hos kryptovalutor kan påverka de ekonomiska frågorna hos företagen och det är svårt att skapa en konkret budget vilket i sin tur skulle påverka alla affärer negativt.

För att ta itu med dessa verkliga problem skapades Entry Credits för att isolera användningen av Factoms protokoll från den handelsbara Tokenen, eftersom företag kan köpa EC direkt från Factom Enterprise. EC tillåter företag att mata in data i protokollet och med en EC kan du ange upp till 1 kb data, och kostar bara $ .001 för närvarande.

Factoms tokens kallas Factoids, eller FCT och kan därefter omvandlas till EC och kan inte överföras eller återanvändas. De är ett enstaka token vars enda syfte är att tillåta data att vara hashad och infogas i en privat kedja.

Factoids ”bränns” när EC skapas. Att de bränns innebär att factoiderna förstörs, vilket begränsar antalet faktoider som existerar, åtminstone tills ’Milestone 3’ nås. Det vill säga att användningen minskar antalet factoids på marknaden.

Teorin bakom detta är att en stor bränningsgrad av factoids kommer att ge ett minskande utbud, och eftersom factoidpriset blir högre kommer antalet Entry Ecredits per Factoid att öka, eftersom EC är fast.

Factomteamet är uppdelat i två grupper, den ena fokuserar på att vara ett ansikte utåt och den andra gruppen består av ett gäng kärnutvecklare. Med tanke på deras referenser, har de stark kompetens inom teknikområdet och näringslivet och har redan kontor i de större städerna. Factom har också djupa kontakter med näringslivet, både i regeringen och bankerna. Därav bristen på nyheter från dem, då det mesta som sker just nu är sekretessbelagt.

Uncategorized

Vad är kryptovalutor – Terminologin

Här är några termer som du bör känna till när du handlar med kryptovalutor:

51% attack – Är en situation där mer än hälften av datorkraften i ett nätverk drivs av en enskild eller koncentrerad grupp, vilket ger dem fullständig och total kontroll över ett nätverk.

Adress – En kod som används för att lagra, skicka och ta emot bitcoins och annan kryptovaluta som består av 26-35 alfanumeriska tecken.

Alt coin – Varje mynt som inte är bitcoin är en alt coin. Det går inte att komma runt detta.

Bagholder – Är en informell term som används för att beskriva en investerare som har en ställning i en kryptovaluta som minskar i värde tills den är värdelös. Oftast hoppas bagholdern att få tillbaka hälften av vad denne satt in från början, utan att lyckas.

Blockchain – En fullständig lista över alla block som har säkrats.

Block reward – Är den belöning som tilldelats för hashing eller för att man löst den kryptografiska ekvationen som är relaterad till ett block. Belöningen för att bryta ett Bitcoin-block är 25 bitcoins för varje mineat block.

Butthurt – En beskrivning av hur det känns när ens shitcoin går till noll.

Central Ledger  – Är ett protokoll som styrs av ett centralt nätvärk.

Distributed Ledger – Är ett distribuerat protokoll som är spritt över flera nätvärk.

DDoS – är en ’distributed denial of service’ attack som använder ett stort antal datorer för att attackera en nätverk eller ett datorsystem.

Fiat – Vilken form som helst av en fysisk pappersvaluta. Reglerad och centraliserad.

Fork – Kan uppstå under en 51% attack, när ett fel i programmet inträffar, eller det vanligaste är när man medvetet skapar och lägger in betydande förändringar och konsensusregler i systemet.

FOMO – Fear Of Missing Out. Rädslan att missa den uppåtgående rörelsen. Du ser de stora gröna siffror och tror att det bara kan bli ännu större.

FUD- Fear Uncertainty Doubt. Rädsla, osäkerhet och tvivel. När du ser den nedåtgående rörelsen och du drabbas av panik.

Hash – En matematisk process som tar en variabel mängd data och producerar en kortare utmatning med fast längd

Hodling – Något fattig själ i det avlägsna förflutna, menade att han ”höll” (hold) ett visst mynt. Han skrev fel och termen gick viral och nuförtiden är det en meme av konstant underhållning.

ICO – Initial Coin Offering. Ett sätt för projekt inom kryptovalutor att samla in pengar genom att erbjuda en specifik mängd mynt till försäljning för allmänheten till ett baspris. Man kan se det som en kickstart kampanj för kryptovalutor helt enkelt.

Kryptovalutor – Är en digital tillgång som är utformad att fungera som en handelsvara med kryptografi, för att säkra transaktioner och för att styra skapandet av ytterligare andelar i valutan.

Mining – Genom att lösa kryptografiska problem med datorhårdvaran säkrar man blockchainen och genererar nya mynt.

Mining Difficulty – Det här numret som bestämmer hur svårt det är att skapa ett nytt block. Det är relaterat till det högsta tillåtna antalet i en viss numerisk del av ett transaktionsblocks hash. Ju lägre talet är desto svårare är det att producera ett hashvärde som passar det.

Multisig – Multisignatur avser att ha mer än en signatur för att godkänna en transaktion. Denna form av säkerhet är till nytta för ett företag som tar emot pengar i sin BTC-plånbok. Om ett företag vill behålla det så att en anställd inte ensam har tillgång till en transaktion, tillåter multisig att en transaktion ska verifieras av två separata anställda innan den är verkställs.

Node – Är i huvudsak en dator som är ansluten till Blockchainen. En node säkrar nätverket genom att validera och vidarebefordra transaktioner samtidigt som den får en kopia av hela blockchainen själv.

P2P – Är ett annat sätt att säga Peer-to-Peer. Peer-to-peer har fått ett stort fokus inom blockchain teknologin då det är en av de större argumenten för decentralisering. Nästan varje interaktion på en blockchain kan uppfyllas P2P, det vill säga utan en centraliserad variabel som till exempel en butik, bank eller mäklare.

Pump N ’Dump – I grund och botten är allt som går upp en ”pump” och allt som går ner är en ”dump”. Men pratar man om termen så pratar man om någon som försöker manipulera marknaden, för att skapa FOMO eller FUD.

Rekt- Är när du upptäcker att du var den sista personen som la en order på att köpa en shitcoin.

Shills – En person som marknadsför en kryptovaluta på ett osunt sätt. Shillsen sprids gärna på offentliga forum och är oftast även betalda för sina tjänster.

Shitcoin – Är en kryptovaluta utan något som representerar dess värde. Oftast är det någon som pumpat marknaden och manipulerat den för att locka till sig klare för att sedan sälja sitt innehav och lämna ett spår av bagholders efter sig.

Smart Contract – Är ett orubbligt avtal lagrat på blockchainen som har specifika kriterier för att verkställas, som liknar ett verkligt kontrakt. Efter att det skapat och undertecknats kan det aldrig ändras.

Uncategorized

Vad är kryptovalutor – och hur man börjar handla med dem

Det finns många uttalanden kring vad kryptovalutor är för något, men det enklaste sättet att se på det är att de i grund och botten är valutor på olika mjukvaruplattformar.

 

Idag använder vi en del mjukvaruplattformar, till exempel:

Windows som är en mjukvaruplattform för persondatorer som lagras lokalt på din dator. Du betalar i SEK för att köpa en licens som du sedan kan använda på din dator. Om du köper en dator som redan har en Windows licens på den, ingår licensavgiften i inköpspriset.

iCloud är ett annat exempel som är en mjukvaruplattform för lagring och delning av dokument som lagras på Apples servrar. Där betalar du i SEK för en prenumeration för att få använda programvaran i en månad eller ett år, beroende på vilken betalningsplan du köper.

PayPal är ett tredje exempel som är en mjukvaruplatform som är till för att skicka pengar mellan privatpersoner som lagras på PayPals servrar. Här betalar du en transaktionsavgift i SEK för att få använda systemet, men du skickar sedan pengarna själv.

 

På var och en av dessa plattformar används en typ av valuta i utbyte mot att få använda plattformen. Vart och ett av dessa system har också en databas kopplad till den, som oftast är deras egna servrar. Servrarna som kryptovalutorna är baserade på heter istället blockchains. Målet med kryptovalutor är förhoppningen att förbättra någon av de befintliga mjukvaruplattformarna eller nätverken. När du skickar pengar via PayPal, Swish eller Western Union skickar du i grund och botten pengar elektroniskt, vilket är väldigt likt kryptovalutor som till exempel Bitcoin. Men det är där likheterna tar slut.

Plattformar som PayPal har allvarliga begränsningar i vad du kan och inte kan göra. Du kan till exempel inte skicka eller ta emot pengar från vissa länder. Du måste sätta in och ta ut pengar via PayPals egna system. Transaktionsavgifterna är höga och du måste vara registrerad i deras databas. Kryptovalutor med inriktning på transaktioner vill göra finansiella transaktioner mer öppna och tillgängliga för alla runt om i världen. Med väldigt små avgifter och direkt överföring, medan andra har lösningar som innebär att du kan sända pengar direkt utan några avgifter och du kan skicka mikrotransaktioner ner till flera decimalers belopp. Många internetbutiker och fysiska butiker som till exempel Webbhallen har börjat acceptera Bitcoin som en faktisk valuta och du kan göra helt vanliga köp med den, precis som med SEK. Andra kryptovalutor löser andra problem istället, som alla nyttjas av ett decentraliserat system. Allt det här låter bra men ha i åtanke att många av kryptovalutorna kommer att misslyckas.

Kryptovalutor är i grunden programvara, skapad av människor eller företag. Därför finns det risk att många kryptovalutor skapas bara med anledning att personen eller företaget i fråga ska tjäna pengar och sedan lägga ner, vilket kommer förstöra marknaden för de seriösa projekten. Börjar det här ske i ett större spektrum, kommer det kanske att kunna liknas vid IT-bubblan som man fick känna på för 20 år sedan. Vi är förhoppningsvis långt ifrån det men just nu är det mycket hype runt vissa kryptovalutor i och med ökningarna på flera tusen procent, på bara några få månader. Okunskap är det farligaste i ämnet. Precis som när folk fick reda på det nya tekniken som idag går under namnet ”internet” som skulle förändra näringslivet. Många börjar investera i kryptovalutor utan att ha läst på om företagen, utan att ha kollat vilka som ligger bakom projektet och om det är rimligt att projektet kan gå igenom och framförallt om det finns en efterfråga för det. När och om du väljer att investera, gör det med risken att dina pengar kan vara värda noll imorgon.

I grunden är blockchain konceptet en databas. Det finns dock en stor skillnad mellan hur du förmodligen tänker att en databas fungerar och hur den ser ut och hur en blockchain databas fungerar. I de flesta fall sitter en traditionell databas på en dator eller på en fysisk plats. Även om ett företag har servrar runt om i världen, kan data endast säkerhetskopieras på mellan 3 och 5 platser. Utöver detta spenderar dessa företag kollektivt miljardbelopp per år på cybersäkerhet för att skydda dessa data. Med en blockchain databas kan data säkerhetskopieras på potentiellt tusentals datorer över hela världen, för en mycket lägre kostnad. Informationen i dessa databaser är starkt krypterad och ibland bryts även filer upp i mindre bitar, så även om en bit exponeras kommer den inte att avslöja hela filen. Om någon försöker förändra informationen på en av den tusentals datorerna, måste de andra datorerna med kopiorna av databasen komma ”överens” att förändringen är godartad och kommer är en legitim förändring av data. Om de andra datorerna med kopiorna inte håller med, görs ingen ändring av protokollet och den förändrade datorn tvingas återställa sin databas till de andras kopia. Denna kontroll sker ibland manuellt om man försöker rösta fram en förändring av databasen, eller automatiskt om ingen förändring av databasen är inplanerad.

Självklart är det här en förenklad förklaring av tekniken, men du börjar nog se fördelarna.

De valutor vi känner till idag, såsom SEK, USD, GBP och Euro kallas för ”fiat” av kryptovalutornas community. Även om det finns ”valuta” i namnet, delar kryptovalutor mer likheter med aktier än med valutor generellt. När du köper kryptovalutor köper du faktiskt en del av blockchainen och en del av nätverket.

Den vanligaste platsen där människor köper och handlar kryptovalutor är på börsen. Valutaväxlingarna är där du kan köpa och sälja din kryptovalutor, med hjälp av fiat. Det finns flera sett att bedöma säkerheten och kvaliteten på valutaväxlingen, såsom likviditet, spridning, avgifter, köp handelsvolym, säkerhet, försäkring och användarvänlighet. Därför är det lättast att börja på någon av de större platserna så som Coinbase, som är en av de populäraste valutaväxlingarna. Den har ett nybörjarvänligt användargränssnitt och en bra säkerhet.

När du sedan är beredd att utforska krypto världen utanför Coinbase gränser, kan du registrera dig på en av de andra valutaväxlingarna som till exempel Bittrex. Du kan då överföra dina Bitcoins till Bittrex och sedan växla de mot andra kryptovalutor. Tänk på att det finns en transaktionsavgift, och alla kryptovalutor har olika avgifter. Det är därför billigast idag att köpa Litecoin på Coinbase för att sedan överföra dem till den önskade valutaväxlingen, och sedan där byta de till Bitcoin om du vill. Jag rekommenderar processen för att det är det billigaste och snabbaste sättet att överföra kryptovalutor från Coinbase idag.

När du registrerar dig på en valutaväxling för första gången är det viktigt att tänka på att du kommer med en större sannolikhet behöva verifiera ditt konto med de nödvändiga dokumenten tidigt, Passbilder, bilder på dig och adressverifieringar. Har du därför valt att börja handla med kryptovalutor är det därför smart att ta en dag och registrera sig på de största valutaväxlingarna för att inte vill bli upptagen med ett tråkigt och långsamt administrativt arbete när en handelsmöjlighet kommer. Verifieringsprocessen på dessa valutaväxlingar kan ta dagar och ibland veckor.

En fiat valuta, som våran svenska krona, kan du lagra på banken eller i plånboken. Det är ganska enkelt. Med en digital valuta är tanken liknande. Du lagrar istället dina kryptovalutor i en adress på blockchainen. Det fungerar lite snarlikt hur du kan hitta den här webbplatsen på internet. Du går in i en webbläsare som är mjukvaruplattformen för internet och skriver in www.cryptat.se och skickas till vår sida. Varje plånbok har en allmän adress och en privat adress. Den offentliga adressen är den adress som folk skickar pengar till. Den privata adressen är ”lösenordet” som du använder för att få tillgång till ditt kapital.

Därför är det viktigt att aldrig ge ut din privata nyckel till någon, då du förmodligen kommer att förlora alla pengar i din plånbok, då du ger de nyckeln till den.

 

Det finns flera sätt att lagra dina kryptovalutor på, du kan ha dem i en:

Online plånbok: Det här är förmodligen det enklaste sättet att lagra dina pengar. Men det är också det minst säkra. De är bra att låta pengarna ligga på tillfälligt om du vill handla med dem på valutaväxlingarna men problemet ligger i att det är online plånboken som har din privata nyckel och inte du själv. Väljer de att en dag lägga ner sidan eller om de blir hackade så försvinner dina pengar spårlöst.

Mobil plånbok: Du kan ladda ner en mobilapp som Mycelium eller Jaxx för att spara dina nycklar i. Det är säkrare än en online plånbok, men om du tappar bort den eller om den blir hackad, försvinner allt i plånboken även där.

Dator plånbok: Finns liknande appar för datorer som Exodus, Jaxx och Mycelium men säkerheten är densamma som för mobiler.

Hårdvaruplånbok: De ser ut som USB stickor och är speciellt framtagna att på ett säkert sätt lagra de privata adresserna på. I min mening är de det säkraste än alternativet. Tappar du bort den så har du vid installation fått en kombination på 24 ord som du kan mata in i en ny om du tappar bort din föregående, så flyttas de privata adresserna dit.

Pappersplånbok: Du kan även lagra dina privata nycklar på en bit papper. Det här är den mest hackersäkra, men det är också den minst praktiska. Om du ska gå denna väg, var noga med att förvara dem på ett säkert ställe och faktiskt inte använda papper, utan något mer tåligt så de inte går förlorade på grund av en spilld kaffe kopp.

 

Det är helt enkelt värt att investera i en hårdvaruplånbok och aldrig hålla dina pengar på en av valutaväxlingarna. Alla alternativen har syftet att avlägsna risken med att en valutaväxling försvinner med ditt kapital, och att du själv får ta ansvaret för att hålla dina kryptovalutor tryggt.

Varje börs har sina egna regler, transaktionsavgifter och system, se därför alltid till att du förstår dem innan du börjar handla med dem. Du kan sedan skriva in hur mycket du handlat för, vart du köpt och till vilket inköpspris på till exempel Blockfolio, som är en enkel app som låter dig spåra din portfölj. Du kan via den få en snabb översikt på hur mycket du har tjänat eller förlorat, hur mycket du har sammanlagt på kontot och hur kursen har gått senaste minuterna, och all den informationen kan du få i SEK.

Det är viktigt att förstå att volatiliteten på marknaden för kryptovalutor är väldigt stor, och ibland kan man förutspå den och ibland inte. Det som påverkar en kryptovaluta bland annat är om den läggs till på en valutaväxling och fler kan börja handla med den, flera länder är begränsade till sitt lands valutaväxlingar och släpps en kryptovaluta i ett nytt land där efterfrågan är stor, går priset därför oftast upp.

En kryptovaluta uppdateras hela tiden då alla är i ett väldigt tidigt stadie änsålänge, man får därför vara uppmärksam på hur framtida uppdateringar påverkar den och om du håller med utvecklingen eller inte.

Marknaden är även väldigt känslostyrd, och påverkas av termer som FOMO som betyder Fear Of Missing Out, som brukar slå till när man ser att en kryptovaluta stiger med en bra procentsats under en längre tid och man själv vill hoppa på tåget och tjäna pengar. Vilket gör att man köper in sig lite för sent och sen börjar den rasa. Sen finns det folk som sprider FUD vilket står för Fear Uncertainty and Doubt som används för att trycka ner priset, och få folk att paniksälja. Det är därför viktigt att läsa på och förstå varför priset går upp eller ner. Är det befogat eller är det någon som försöker manipulera priset, för att sedan sälja högt och köpa in sig lågt och börja om.

Regeringar och lagar kan påverka hur människor i olika länder får handla med kryptovalutor. Det är därför viktigt att hålla sig á jour med nyheterna inom dina kryptovalutor och följa gärna huvudmedlemmarna av valutorna på Twitter, Telegram, Slack eller Discord för att få direkta uppdateringar från dem om hur de påverkas av de nya lagarna.

Jag hoppas att artikeln har besvarat en del frågor, finns det funderingar kvar eller är det något som behöver ändras, tveka inte att skriva ett mail till oss så hjälper vi gärna dig!

Uncategorized

IOTA (MIOTA) – The backbone of Internet-of-Things

Många människor hänvisar till IOTA som ryggraden för Internet-of-Things (IoT).

IOTA var utformad för att hjälpa maskiner att kommunicera och hantera transaktioner utan några avgifter. Vilket skulle underlätta för Internet-of-Things att existera. Den tillåter det genom ett nytt system som ingen annan kryptovaluta idag använder, nämligen en så kallad ”Tangle”, vilket möjliggör samma syfte som blockchainen fast med en annan teknik som gör den ännu mer decentrealiserad.

”The rise and success of Bitcoin during the last six years proved the value of blockchain technology. However, this technology also has a number of drawbacks, which prevent it to be used as a one and only global platform for cryptocurrencies. Among these drawbacks, an especially notable one is the impossibility of making micro-payments, which have increased importance for the rapidly developing Internet-of-Things industry.” Skriver IOTAs grupp.

IOTA utvecklades för att möjliggöra avgiftsfria mikrotransaktioner för Internet-of-Things.

Antalet enheter som ansluter sig till internet blir allt fler och fler, men det finns flera problem som bör adresseras under tiden, där det större problemet är mikrotransaktioner. Anslutna IoT enheter bör automatiskt kunna betala små bråkdelar av valutor på ett friktionslöst sätt utan att behöva lägga till en ytterligare maskinvara. Det är där IOTA kommer in i bilden.

”As history shows, small miners form big groups to reduce variation of the reward. This leads to concentration of power (computational and political) in hands of few pool operators and gives them ability to apply wide spectrum of policies (filtering, postponing) on certain transactions. Although there are no known cases where pool operators abused their power, there have been several instances where the opportunity were present. This possibility in a monetary system powering a multibillion (in USD) industry is completely unacceptable.”

På IOTA-webbplatsen betonar gruppen också att IOTA byggdes för att kunna expandera, till skillnad från Bitcoin eller Ethereum som har drabbats av problemet på senare tid.

Utöver det har IOTA också avvecklat möjligheten att minea i vanlig bemärkelse. IOTA behöver inte några som minear för att fungera. I och med det är den 100% självreglerad, och har därför fått mycket intresse från dem som annars förvirras av miningmodellen. Idag får kryptovalutor tack vare mining modellen en mindre centraliserad version, men ändå fortfarande kontrollerad av en grupp människor. Bitcoins 8 största mining pooler står för 75% av alla block säkras. Av dessa 8 är alla baserade i Kina förutom två.

Det här är potentiellt ett problem eftersom en förändring av en reglering i Kina eller en ännu stramare kontroll kan leda till att en stor del av Bitcoins mineare isoleras från resten av världen. Om tillräckligt många av dessa 8 pooler blir utpressade eller mutade, kan de i princip signalera de 50% av Hashpoweren i Bitcoin nätverket som krävs för att ett specifikt bitcoin protokoll ska gå igenom.

I IOTA fungerar det annorlunda, du behöver inte en minear som validerar din transaktion. Det fungerar helt enkelt som så, om du gör en transaktion, validerar du samtidigt två andra transaktioner innan din går igenom. Således, genom att delta i nätverket snabbar du upp det. Till följd av detta kan varje användare ses som en oberoende ”miner”. Vilket bidrar till en ännu mer decentraliserad protokollutveckling.

Uncategorized

Nem (XEM) – New economy movement

NEM lanserades i början av 2015 och introducerade en ny konsensusmekanism som kallas för ’Proof of Importance’ (PoI), utformad för att belöna användarnas bidrag till NEMs ekosystem. Det bygger i det stora hela på Proof-of-stake (PoS), men det tar även hänsyn till hur aktiv en användare är i transaktioner med andra användare. NEM införde även en metod för att skydda protokollet mot potentiellt kolliderande noder. Grundarna har också sagt att en av NEMs mål är att ta itu med de finansiella segregeringar som existerar både i befintliga kryptovalutor men även i den ’traditionella ekonomin’. NEM var från början refererad till som den nya ekonomiska rörelsen, men den har sedan dess släppt den biten och gått vidare med bara NEM.

“NEM is a movement that aims to empower individuals by creating a new economy based on the principles of decentralization, financial freedom, and equality of opportunity.” – NEM tekniska referens.

NEM utvecklade ett nytt konsensusprotokoll: Proof-of-Importance. Det fungerar på samma sätt som proof of stake, men det tar hänsyn till mer variabler än hur mycket NEM andelar du har i din plånbok. Bland annat kollar den hur mycket som har ”spenderats” under de senaste 30 dagarna, där de senaste transaktionerna värderas högre. Anledningen till att man har utvecklat konsensusprotokollet är för att adressera de primära problemen med Proof-of-Stake.

En risk är med PoS är att människor helt enkelt köper på sig så många mynt som möjligt i början av lanseringen och håller på dem, och på så vis får en avkastning medan man säkrar blockchainen. Vilket gör att de som lyckades köpa på sig till en billig peng kommer bli ännu rikare och de som får köpa i efterhand får göra det till högre priser. Proof-of-Importance adresserar problemet genom att betygsätta de som håller fast vid sina andelar lägre, medan den som delar med sig utav sina XEM, och är en aktiv handlare, får ett högre betyg. Att vara en aktiv handlare lönar sig därför bättre än att bara hamstra.

Processen att skapa block, vilket går på ungefär 60 sekunder, kallas harvesting, där skaparen av blocket får in alla avgifter för de transaktioner som kom med blocket. Chanserna att bli en skördare baseras delvis på betyget av kontot men även hur många andelar användaren håller.

NEM har utvecklat node systemet vidare och har implementerat ett internt betygsystem även där. Det är tillagt för att att hjälpa till att skydda blockchainen mot en skadlig nodeattack. Varje node har ett förtroende värde som kontinuerligt uppdateras, baserat på hur väl den har presterat i nätverket och hur mycket tillit den har inom protokollet. Det är baserat på hur väl den synkroniserar protokollet, hur snabbt den gör det och hur återkopplingen sker med andra noder. Syftet är att säkra blockchainen även när en stor del av nodenätet är attackerat.

NEM har multisig transaktioner som en inbyggd del av plattformen. Medan appar för andra blockchains har stöd för multisig transaktioner, och är ofta specifik för en app, tjänst eller plånbok. NEMs inbyggda funktionalitet ger en standard som kan tillämpas på alla tjänster.

NEM grundades av UtopianFuture, en användare från Bitcointalk forumet som ville förbättra Nxt. En grupp utvecklare samlades och bestämde sig för att kopiera Nxt och skrev om koden från grunden. I början av 2015 var NEM gruppen redan stor till skillnad mot liknande kryptoförtag med över 15 utvecklare och nästan 30 som jobbade inom marknadsföring samt översättning.

I slutet av 2015 började core utvecklarna av NEM att samarbeta med Tech Bureau på ett privat blockchain projekt som gick under namnet Mijin, som var baserat på NEMs öppna källkod. I 2016 började flera japanska banker experimentera med Mijin, som uppnådde 1500 transaktioner per sekund med 2,5 miljoner virtuella bankkonton, vilket var ett väldigt framgångsrikt resultat.

NEM är programmerat i Java och valutan kallas XEM.

Uncategorized

Monero (XMR) – Secure, private and untraceable.

Bitcoin var ursprungligen utrustad med möjligheten att ge sina användare anonymitet. Protokollet försökte skydda sin använde bakom pseudonym adresser, slumpmässigt genererade strängar av siffror och bokstäver, vilket till slut visade sig vara ineffektivt.

Bitcoin adresser och transaktioner registreras båda i blockchain, vilket gör dem offentligt tillgängliga. Även om en enskild bitcoinadress är pseudonym, kan den ha lämnat spår efter sig vid många transaktioner som skett över tiden, vilket gör det lättare för vänner, familjer och till och med myndigheter att få en bättre känsla av adressägarens inköpstrender. Medan vissa trodde att bitcoin behöll sin transaktionshistorik helt privat, har organisationer såsom brottsbekämpande myndigheter, använt blockchainanalys för att spåra bitcoin-transaktioner.

Under åren efter att bitcoin släpptes, utvecklades vissa kryptovalutor speciellt för att erbjuda sina användare en större chans att få vara anonyma. Dash, till exempel, utnyttjar en funktion som är baserad på CoinJoin, som kombinerar transaktioner från flera användare för att minska risken att en användares identitet kan röjas.

Zcash, en annan integritetsorienterad kryptovaluta, utnyttjar något som heter zero-knowledge proof constructions som går under namnet zk-SNARKs  som tillåter användare att utbyta information utan att avslöja sina identiteter. Dessutom avslöjar blockchainen inte värdet av några transaktioner. Denna cryptocurrency lansering genererade en betydande hype, men dess integritetsfunktion är fortfarande valfri, och många användare har avstått från att utnyttja den. Monero är däremot privat och anonym som standard, och många av de som är intresserade av att använda kryptovalutor för att förbli anonyma har därför vänt sig till dem.

Monero presenterades i april 2014 och är helt enkelt en sekretessinriktad kryptovaluta med en öppen källkod, vilket gör att vem som helst kan få en inblick i koden och se hur den fungerar. Utvecklarna introducerade denna innovativa kryptovaluta utan att avsätta någon andel för sig själva, och drivs på så vis bara från donationer från användarna för vidare utveckling.

Monero utnyttjar ringsignaturer och stealthadresser för att dölja identiteten hos avsändare och mottagare. Ring signaturer kombinerar eller ”blandar” en användares kontonycklar med offentliga nycklar som erhållits från Moneros blockchain för att skapa en ”ring” av möjliga singneringar, vilket innebär att externa observatörer inte kan länka en signatur till en specifik användare.

Konceptet för en ringsignatur beskrevs för första gången av akademiker från MIT och The Weizmann Institute i ett papper från 2001 och med hjälp av tekniken har man hjälpt till att ge legitimitet för Monero vid en tidpunkt då mycket av krypteringen som används inom de olika blockchainen inte har hunnit testats ordentligt på grund av att det hela är så nytt.

Det är värt att notera att medan ’blandings’ tjänster finns tillgängliga för många kryptovalutor, brukar användare i allmänhet bara blanda mynt när de medvetet försöker gömma något. Monero blandar emellertid alla mynt som används i transaktioner, vilket eliminerar misstanke om att mynt blandas för att dölja information, där avsändarna och mottagarna inte vill att en tredje part ska få en inblick.

Medan Monero användare har möjlighet att behålla sin transaktionshistorik privat, kan de även dela denna information selektivt. Varje konto har en visningsnyckel som tillåter den som håller den att se över transaktionerna som ägt rum på kontot.

Ursprungligen följdes inte det överförda beloppet i en ringsignatur mellan avsändarna och mottagarna som deltog i Monero transaktioner. En uppdatering som som gick under namnet RingCT införde emellertid en ny ringsignatur som dolde både värdet av enskilda transaktioner och identiteten hos både avsändare samt mottagare.

Förutom att utnyttja ringsignaturer, förbättrar Monero också sekretessen genom så kallade stealthadresser, som slumpmässigt genereras, och skapar engångsadresser för varje transaktion på mottagarens vägnar. Med denna funktion publicerar mottagare en enda adress och transaktioner som de får går sedan till separata, unika adresser. Som ett resultat kan Monero transaktioner inte kopplas till avsändarens eller mottagarens publicerade adress.

Transaktionshistoriken för enskilda Bitcoins sparas i dess protokoll och mynt som har förknippats med vissa händelser, så som stöld, kan vara mindre attraktiva att äga.

Genom att ge en hög grad av integritet erbjuder Monero en funktion som innebär att varje enskild enhet i en valuta kan ersättas med en annan. Vilket innebär att varje mynt har lika mycket värde. På grund av Moneros oupptäckbara natur är inga mynt urskiljbara från varandra, och de är båda lika mycket värda i en handlares ögon. Utan denna funktion kan en säljare som accepterar kryptovalutor vägra en enhet av en av dessa tillgångar på grund av dess tidigare transaktionshistorik.

På grund av detta har Monero (XMR) haft en stadig ökning sedan det släpptes. Bland annat på Dark web som har omfamnat kryptovalutan och dess egenskaper.

”Following the demand from the community, and considering the security features of Monero, we decided to add it to our marketplace”, uttalade sig en av marknaderna på dark web i ett pressmeddelande. En annan marknad på dark web tog sig an valutan senare samma år, och påståenden från dessa två handelsplatser bidrog till ett ökad intresse från användarna.

Som många andra kryptovalutor erbjuder monero intresserade parter möjligheten att minea block. Medan individer har möjlighet att gå med i mining pools, kan de också minea Monero själva.

Alla som har en dator kan minea eftersom det inte kräver någon särskild hårdvara, till exempel application-specific integrated circuits(ASIC) som krävs för att minea Bitcoin.

Monero använder en Proof-of-work (PoW) algoritm som är utformad för att vara tillgänglig för ett bredare spektrum av processorer, en specifikation som inkluderades för att säkerställa att mining pools inte skulle få monopol på blockchainen.

Kryptovalutans blocktid är ungefär två minuter. Monero erbjuder även miners en ”permanent block belöning”, som beskrivs enligt följande:

”The block reward will never drop below 0.3 XMR, making Monero a disinflationary currency: the inflation will be roughly 1% in 2022 and go down forever, but the nominal inflation will stay at 0.3 XMR per minute. This means that there will always be an incentive for miners to mine Monero and thus keeping the blockchain secure, with or without a fee market.”

Uncategorized

Ripple (XRP) – Blockchain solution for global payments

Ripple är ett betalningsprotokoll och en kryptovaluta som skapades av San Francisco baserade Ripple Labs 2012. Ripple Labs är ett startup baserat företag som har utvecklat globala betalningslösningar för finansiella institut. Under de senaste fem åren har Ripple Labs skapat ett real-time gross settlement system (RTGS), en valutaväxling och ett betalningsnät som heter RippleNet.

Enligt Ripple Labs förbinder Ripple banker, betalningsleverantörer, valutaväxlingar och företag via RippleNet för att således ge en friktionslös upplevelse av att skicka pengar globalt. Dessutom registreras alla transaktioner på det decentraliserade XRP protokollet.

Ripple är också en digital valuta och är inbyggd i RippleNets betalningsnätverk och går under namnet XRP. Ripple transaktioner tar mindre än fyra sekunder och över 1000 transaktioner per sekund kan behandlas via nätverket.

Om ett företag i USA vill betala en leverantör i Kina, skulle de normalt behöva föra över tillgångarna till ett konto i Kina eller använda en valutaväxling som tar flera dagar att gå igenom. Med hjälp av Ripple kan det amerikanska företaget, om båda parterna gått med på det, föra över betalningen direkt till leverantören i Kina och det till en mycket låg kostnad. Leverantören får då XRP som sedan omvandlas till deras egna valuta med hjälp av Ripple gateway.

Ripple Labs har lyckats bli den ledande leverantören av blockchain-teknik för betalnings- och avvecklings lösningar för finansiella tjänster och har för närvarande över 75 globala banker och andra finansiella institutioner som kunder.

Medan Ripple har vuxit till en av de mest värdefulla digitala tillgångarna på marknaden är den dessvärre inte lika populär bland forumen. Bitcoin byggde på att ge en decentraliserad lösning och erbjuda en alternativ metod som lät en vara frånskild från finansinstituten. Ripple fokuserar istället på att skapa samarbeten med bankerna eftersom det hjälper bankerna att drastiskt minska kostnaderna för betalningar och överföringar.

Medan XRP protokollet är decentraliserat, har Ripple Labs skapat alla andelar före lanseringen och äger fortfarande över hälften av den totala försörjningen av Ripple, vilket inte resonerar väl med gemenskapens tillgivenhet med sann decentralisering.