CRYPTAT

En webbplats om kryptovalutor

Posts tagged Decentraliserat


Uncategorized

Waltonchain (WTC) – Integrating blockchain with IoT

Internet of Things fungerar idag genom att kommunicera med varandra under ett nätverk. I och med det blir det en aning begränsat, eftersom transaktionerna mellan maskiner, fordon och hushållsapparater endast kan utföras under samma förtroendedomän. Detta innebär att enheter måste verifieras under samma IoT-tjänsteleverantör. Det innebär slutligen att nuvarande IoT-modeller inte är decentraliserade.

Ett nytt koncept introduceras under namnet ”Value Internet of Things” (VIoT), där tanken är att använda blockchain-tekniken till IoT och ansluta enheterna till nätverket via RFID-teknik, dvs radiofrekvensidentifikation. RFID-tekniken fungerar genom att bifoga en digital identitet till ett fysiskt objekt. Tekniken används av exempelvis amerikanska militären som märker leveranser för att garantera innehållets autenticitet. Läkemedelsföretag märker sina produkter för att identifiera förfalskningar och nyligen har även Nespresso i Stockholm hakat på trenden och bytt ut personalen mot ett självscanningssystem som läser av chipet.

Waltonchain, som är uppkallat efter Charlie Walton, uppfinnaren av RFID-teknik, använder RFID taggar och RFID avläsare. RFID taggen är den enheten som ska anslutas till blockchainen och RFID läsaren är en node på blockchainen. Waltons programvara består utav Waltonchains mjukvarusystem, Walton protokollet och Walton myntet (WTC).

Waltons ekosystem består av huvudblockchainen (Waltonchain), subchains samt tokens som används för betalning och omsättning med Waltoncoin.

Totalt utgavs 100 miljoner WTCs. Blocktiderna ligger på 60 sekunder och upp till 225 transaktioner kan inkluderas i ett block. Waltonchain fungerar som ett offentligt protokoll för WTC transaktioner och säkras med hjälp av noderna i nätverket.

Subchainsen kan skapas av vem som helst och de kan ha egna subchain tokens. Subchainsen kan sedan i sin tur välja sin egna konsensusmekanism (PoS, PoST, PoW, etc.) baserat på deras egna preferenser och tillämpningar.

Waltonchain använder sig idag utav Proof of Stake & Trust (PoST) konsensusmekanism, en uppdaterad version av PoS. ”“Walton constructed an innovative node reputation evaluation system” vilket är PoS med inställbar svårighet för varje node. Med hjälp av det kan man sedan välja bättre noder för att förbättra säkerheten.

En ’byte’ betalas som avgift för transaktioner på Waltonchain, det vill säga att man har en avgift för nätverksanvändningen. Bokföringsnoden kan ange en minimikostnad för avgiften och transaktionsnoden kan ange den maximala kostnaden som man kan tänkas vara villig att betala. När båda villkoren är uppfyllda kommer transaktionen att skrivas till blockchainen. Bokföringsnoden utför därefter blockberäkning och konsensusverifiering för att på så vis erhålla byteavgiften. Walton Parent Chain tokens måste användas för att betala denna ’byte’ avgift. Noder som säkrar huvudkedjan och innehar WTC kommer att få utdelning från subchainens utveckling, eftersom antalet underkedjor och transaktioner ökar.

Uncategorized

Factom (FCT) – A practical blockchain solution for those seeking a collaborative platform to preserve, ensure and validate digital assets.

Factom är ett decentraliserat dokumenthanteringsystem som används för att lagra stora mängder filer på blockchainen. De lägger fokus på att skydda och decentralisera information med en större vikt vid att upprätthålla användaranonymitet. Regeringar, företag och till och med skolor kan med hjälp av dem lagra olika former av data, tryggt och utan rädsla för förändring eller förlust.

Intressant nog är det ett protokoll byggt på toppen av Bitcoin, ovanpå Bitcoins egna blockchain. Det innebär att Factom inte kan stängas av eftersom ingen individ driver nätverket. Istället drivs det av miljontals människor över hela världen, oberoende av varandra. Även om de är anslutna till Bitcoins blockchain, finns det dock en stor skillnad mellan den blockchainen och vad som är byggt på den. Factom riktar in sig mot att lagra juridiska ansökningar, journaler, kontrakt, upplysningar och andra dokument som kommer från regeringen, medan Bitcoin är inriktad på att vara en valuta.

”Centralized data is prone to critical failure by any individual mistake, whether by user error or malicious hacking. By decentralizing data through the blockchain, Factom avoids critical failures due to user error or hacker.” skriver Tim Draper om Factom.

Användarområdet för Factom protokollet kan utvidgas till ett brett spektrum av branscher. I huvudsak kan Factom tillämpas på alla företag eller branscher som har ett behov av att organisera data effektivt, och behålla sin integritet i processen. Redan idag har Factom lanserat en lösning som heter Factom Harmony med inriktning på hypotekslån för banker. De har även fått en beviljad finansiering av Bill- och Melinda Gates för att ta itu med ett av världens mest brådskande problem – upprätthållande av läkarjournaler som är säkra, lättillgängliga och pålitliga.

Factom har även kommit på en lösning för företag som inte vill hålla på kryptovalutor på grund av juridiska problem eller på grund av sin interna policy. Den extrema volatiliteten hos kryptovalutor kan påverka de ekonomiska frågorna hos företagen och det är svårt att skapa en konkret budget vilket i sin tur skulle påverka alla affärer negativt.

För att ta itu med dessa verkliga problem skapades Entry Credits för att isolera användningen av Factoms protokoll från den handelsbara Tokenen, eftersom företag kan köpa EC direkt från Factom Enterprise. EC tillåter företag att mata in data i protokollet och med en EC kan du ange upp till 1 kb data, och kostar bara $ .001 för närvarande.

Factoms tokens kallas Factoids, eller FCT och kan därefter omvandlas till EC och kan inte överföras eller återanvändas. De är ett enstaka token vars enda syfte är att tillåta data att vara hashad och infogas i en privat kedja.

Factoids ”bränns” när EC skapas. Att de bränns innebär att factoiderna förstörs, vilket begränsar antalet faktoider som existerar, åtminstone tills ’Milestone 3’ nås. Det vill säga att användningen minskar antalet factoids på marknaden.

Teorin bakom detta är att en stor bränningsgrad av factoids kommer att ge ett minskande utbud, och eftersom factoidpriset blir högre kommer antalet Entry Ecredits per Factoid att öka, eftersom EC är fast.

Factomteamet är uppdelat i två grupper, den ena fokuserar på att vara ett ansikte utåt och den andra gruppen består av ett gäng kärnutvecklare. Med tanke på deras referenser, har de stark kompetens inom teknikområdet och näringslivet och har redan kontor i de större städerna. Factom har också djupa kontakter med näringslivet, både i regeringen och bankerna. Därav bristen på nyheter från dem, då det mesta som sker just nu är sekretessbelagt.

Uncategorized

Monero (XMR) – Secure, private and untraceable.

Bitcoin var ursprungligen utrustad med möjligheten att ge sina användare anonymitet. Protokollet försökte skydda sin använde bakom pseudonym adresser, slumpmässigt genererade strängar av siffror och bokstäver, vilket till slut visade sig vara ineffektivt.

Bitcoin adresser och transaktioner registreras båda i blockchain, vilket gör dem offentligt tillgängliga. Även om en enskild bitcoinadress är pseudonym, kan den ha lämnat spår efter sig vid många transaktioner som skett över tiden, vilket gör det lättare för vänner, familjer och till och med myndigheter att få en bättre känsla av adressägarens inköpstrender. Medan vissa trodde att bitcoin behöll sin transaktionshistorik helt privat, har organisationer såsom brottsbekämpande myndigheter, använt blockchainanalys för att spåra bitcoin-transaktioner.

Under åren efter att bitcoin släpptes, utvecklades vissa kryptovalutor speciellt för att erbjuda sina användare en större chans att få vara anonyma. Dash, till exempel, utnyttjar en funktion som är baserad på CoinJoin, som kombinerar transaktioner från flera användare för att minska risken att en användares identitet kan röjas.

Zcash, en annan integritetsorienterad kryptovaluta, utnyttjar något som heter zero-knowledge proof constructions som går under namnet zk-SNARKs  som tillåter användare att utbyta information utan att avslöja sina identiteter. Dessutom avslöjar blockchainen inte värdet av några transaktioner. Denna cryptocurrency lansering genererade en betydande hype, men dess integritetsfunktion är fortfarande valfri, och många användare har avstått från att utnyttja den. Monero är däremot privat och anonym som standard, och många av de som är intresserade av att använda kryptovalutor för att förbli anonyma har därför vänt sig till dem.

Monero presenterades i april 2014 och är helt enkelt en sekretessinriktad kryptovaluta med en öppen källkod, vilket gör att vem som helst kan få en inblick i koden och se hur den fungerar. Utvecklarna introducerade denna innovativa kryptovaluta utan att avsätta någon andel för sig själva, och drivs på så vis bara från donationer från användarna för vidare utveckling.

Monero utnyttjar ringsignaturer och stealthadresser för att dölja identiteten hos avsändare och mottagare. Ring signaturer kombinerar eller ”blandar” en användares kontonycklar med offentliga nycklar som erhållits från Moneros blockchain för att skapa en ”ring” av möjliga singneringar, vilket innebär att externa observatörer inte kan länka en signatur till en specifik användare.

Konceptet för en ringsignatur beskrevs för första gången av akademiker från MIT och The Weizmann Institute i ett papper från 2001 och med hjälp av tekniken har man hjälpt till att ge legitimitet för Monero vid en tidpunkt då mycket av krypteringen som används inom de olika blockchainen inte har hunnit testats ordentligt på grund av att det hela är så nytt.

Det är värt att notera att medan ’blandings’ tjänster finns tillgängliga för många kryptovalutor, brukar användare i allmänhet bara blanda mynt när de medvetet försöker gömma något. Monero blandar emellertid alla mynt som används i transaktioner, vilket eliminerar misstanke om att mynt blandas för att dölja information, där avsändarna och mottagarna inte vill att en tredje part ska få en inblick.

Medan Monero användare har möjlighet att behålla sin transaktionshistorik privat, kan de även dela denna information selektivt. Varje konto har en visningsnyckel som tillåter den som håller den att se över transaktionerna som ägt rum på kontot.

Ursprungligen följdes inte det överförda beloppet i en ringsignatur mellan avsändarna och mottagarna som deltog i Monero transaktioner. En uppdatering som som gick under namnet RingCT införde emellertid en ny ringsignatur som dolde både värdet av enskilda transaktioner och identiteten hos både avsändare samt mottagare.

Förutom att utnyttja ringsignaturer, förbättrar Monero också sekretessen genom så kallade stealthadresser, som slumpmässigt genereras, och skapar engångsadresser för varje transaktion på mottagarens vägnar. Med denna funktion publicerar mottagare en enda adress och transaktioner som de får går sedan till separata, unika adresser. Som ett resultat kan Monero transaktioner inte kopplas till avsändarens eller mottagarens publicerade adress.

Transaktionshistoriken för enskilda Bitcoins sparas i dess protokoll och mynt som har förknippats med vissa händelser, så som stöld, kan vara mindre attraktiva att äga.

Genom att ge en hög grad av integritet erbjuder Monero en funktion som innebär att varje enskild enhet i en valuta kan ersättas med en annan. Vilket innebär att varje mynt har lika mycket värde. På grund av Moneros oupptäckbara natur är inga mynt urskiljbara från varandra, och de är båda lika mycket värda i en handlares ögon. Utan denna funktion kan en säljare som accepterar kryptovalutor vägra en enhet av en av dessa tillgångar på grund av dess tidigare transaktionshistorik.

På grund av detta har Monero (XMR) haft en stadig ökning sedan det släpptes. Bland annat på Dark web som har omfamnat kryptovalutan och dess egenskaper.

”Following the demand from the community, and considering the security features of Monero, we decided to add it to our marketplace”, uttalade sig en av marknaderna på dark web i ett pressmeddelande. En annan marknad på dark web tog sig an valutan senare samma år, och påståenden från dessa två handelsplatser bidrog till ett ökad intresse från användarna.

Som många andra kryptovalutor erbjuder monero intresserade parter möjligheten att minea block. Medan individer har möjlighet att gå med i mining pools, kan de också minea Monero själva.

Alla som har en dator kan minea eftersom det inte kräver någon särskild hårdvara, till exempel application-specific integrated circuits(ASIC) som krävs för att minea Bitcoin.

Monero använder en Proof-of-work (PoW) algoritm som är utformad för att vara tillgänglig för ett bredare spektrum av processorer, en specifikation som inkluderades för att säkerställa att mining pools inte skulle få monopol på blockchainen.

Kryptovalutans blocktid är ungefär två minuter. Monero erbjuder även miners en ”permanent block belöning”, som beskrivs enligt följande:

”The block reward will never drop below 0.3 XMR, making Monero a disinflationary currency: the inflation will be roughly 1% in 2022 and go down forever, but the nominal inflation will stay at 0.3 XMR per minute. This means that there will always be an incentive for miners to mine Monero and thus keeping the blockchain secure, with or without a fee market.”