Factom är ett decentraliserat dokumenthanteringsystem som används för att lagra stora mängder filer på blockchainen. De lägger fokus på att skydda och decentralisera information med en större vikt vid att upprätthålla användaranonymitet. Regeringar, företag och till och med skolor kan med hjälp av dem lagra olika former av data, tryggt och utan rädsla för förändring eller förlust.

Intressant nog är det ett protokoll byggt på toppen av Bitcoin, ovanpå Bitcoins egna blockchain. Det innebär att Factom inte kan stängas av eftersom ingen individ driver nätverket. Istället drivs det av miljontals människor över hela världen, oberoende av varandra. Även om de är anslutna till Bitcoins blockchain, finns det dock en stor skillnad mellan den blockchainen och vad som är byggt på den. Factom riktar in sig mot att lagra juridiska ansökningar, journaler, kontrakt, upplysningar och andra dokument som kommer från regeringen, medan Bitcoin är inriktad på att vara en valuta.

”Centralized data is prone to critical failure by any individual mistake, whether by user error or malicious hacking. By decentralizing data through the blockchain, Factom avoids critical failures due to user error or hacker.” skriver Tim Draper om Factom.

Användarområdet för Factom protokollet kan utvidgas till ett brett spektrum av branscher. I huvudsak kan Factom tillämpas på alla företag eller branscher som har ett behov av att organisera data effektivt, och behålla sin integritet i processen. Redan idag har Factom lanserat en lösning som heter Factom Harmony med inriktning på hypotekslån för banker. De har även fått en beviljad finansiering av Bill- och Melinda Gates för att ta itu med ett av världens mest brådskande problem – upprätthållande av läkarjournaler som är säkra, lättillgängliga och pålitliga.

Factom har även kommit på en lösning för företag som inte vill hålla på kryptovalutor på grund av juridiska problem eller på grund av sin interna policy. Den extrema volatiliteten hos kryptovalutor kan påverka de ekonomiska frågorna hos företagen och det är svårt att skapa en konkret budget vilket i sin tur skulle påverka alla affärer negativt.

För att ta itu med dessa verkliga problem skapades Entry Credits för att isolera användningen av Factoms protokoll från den handelsbara Tokenen, eftersom företag kan köpa EC direkt från Factom Enterprise. EC tillåter företag att mata in data i protokollet och med en EC kan du ange upp till 1 kb data, och kostar bara $ .001 för närvarande.

Factoms tokens kallas Factoids, eller FCT och kan därefter omvandlas till EC och kan inte överföras eller återanvändas. De är ett enstaka token vars enda syfte är att tillåta data att vara hashad och infogas i en privat kedja.

Factoids ”bränns” när EC skapas. Att de bränns innebär att factoiderna förstörs, vilket begränsar antalet faktoider som existerar, åtminstone tills ’Milestone 3’ nås. Det vill säga att användningen minskar antalet factoids på marknaden.

Teorin bakom detta är att en stor bränningsgrad av factoids kommer att ge ett minskande utbud, och eftersom factoidpriset blir högre kommer antalet Entry Ecredits per Factoid att öka, eftersom EC är fast.

Factomteamet är uppdelat i två grupper, den ena fokuserar på att vara ett ansikte utåt och den andra gruppen består av ett gäng kärnutvecklare. Med tanke på deras referenser, har de stark kompetens inom teknikområdet och näringslivet och har redan kontor i de större städerna. Factom har också djupa kontakter med näringslivet, både i regeringen och bankerna. Därav bristen på nyheter från dem, då det mesta som sker just nu är sekretessbelagt.