Många människor hänvisar till IOTA som ryggraden för Internet-of-Things (IoT).

IOTA var utformad för att hjälpa maskiner att kommunicera och hantera transaktioner utan några avgifter. Vilket skulle underlätta för Internet-of-Things att existera. Den tillåter det genom ett nytt system som ingen annan kryptovaluta idag använder, nämligen en så kallad ”Tangle”, vilket möjliggör samma syfte som blockchainen fast med en annan teknik som gör den ännu mer decentrealiserad.

”The rise and success of Bitcoin during the last six years proved the value of blockchain technology. However, this technology also has a number of drawbacks, which prevent it to be used as a one and only global platform for cryptocurrencies. Among these drawbacks, an especially notable one is the impossibility of making micro-payments, which have increased importance for the rapidly developing Internet-of-Things industry.” Skriver IOTAs grupp.

IOTA utvecklades för att möjliggöra avgiftsfria mikrotransaktioner för Internet-of-Things.

Antalet enheter som ansluter sig till internet blir allt fler och fler, men det finns flera problem som bör adresseras under tiden, där det större problemet är mikrotransaktioner. Anslutna IoT enheter bör automatiskt kunna betala små bråkdelar av valutor på ett friktionslöst sätt utan att behöva lägga till en ytterligare maskinvara. Det är där IOTA kommer in i bilden.

”As history shows, small miners form big groups to reduce variation of the reward. This leads to concentration of power (computational and political) in hands of few pool operators and gives them ability to apply wide spectrum of policies (filtering, postponing) on certain transactions. Although there are no known cases where pool operators abused their power, there have been several instances where the opportunity were present. This possibility in a monetary system powering a multibillion (in USD) industry is completely unacceptable.”

På IOTA-webbplatsen betonar gruppen också att IOTA byggdes för att kunna expandera, till skillnad från Bitcoin eller Ethereum som har drabbats av problemet på senare tid.

Utöver det har IOTA också avvecklat möjligheten att minea i vanlig bemärkelse. IOTA behöver inte några som minear för att fungera. I och med det är den 100% självreglerad, och har därför fått mycket intresse från dem som annars förvirras av miningmodellen. Idag får kryptovalutor tack vare mining modellen en mindre centraliserad version, men ändå fortfarande kontrollerad av en grupp människor. Bitcoins 8 största mining pooler står för 75% av alla block säkras. Av dessa 8 är alla baserade i Kina förutom två.

Det här är potentiellt ett problem eftersom en förändring av en reglering i Kina eller en ännu stramare kontroll kan leda till att en stor del av Bitcoins mineare isoleras från resten av världen. Om tillräckligt många av dessa 8 pooler blir utpressade eller mutade, kan de i princip signalera de 50% av Hashpoweren i Bitcoin nätverket som krävs för att ett specifikt bitcoin protokoll ska gå igenom.

I IOTA fungerar det annorlunda, du behöver inte en minear som validerar din transaktion. Det fungerar helt enkelt som så, om du gör en transaktion, validerar du samtidigt två andra transaktioner innan din går igenom. Således, genom att delta i nätverket snabbar du upp det. Till följd av detta kan varje användare ses som en oberoende ”miner”. Vilket bidrar till en ännu mer decentraliserad protokollutveckling.