Bitcoin var ursprungligen utrustad med möjligheten att ge sina användare anonymitet. Protokollet försökte skydda sin använde bakom pseudonym adresser, slumpmässigt genererade strängar av siffror och bokstäver, vilket till slut visade sig vara ineffektivt.

Bitcoin adresser och transaktioner registreras båda i blockchain, vilket gör dem offentligt tillgängliga. Även om en enskild bitcoinadress är pseudonym, kan den ha lämnat spår efter sig vid många transaktioner som skett över tiden, vilket gör det lättare för vänner, familjer och till och med myndigheter att få en bättre känsla av adressägarens inköpstrender. Medan vissa trodde att bitcoin behöll sin transaktionshistorik helt privat, har organisationer såsom brottsbekämpande myndigheter, använt blockchainanalys för att spåra bitcoin-transaktioner.

Under åren efter att bitcoin släpptes, utvecklades vissa kryptovalutor speciellt för att erbjuda sina användare en större chans att få vara anonyma. Dash, till exempel, utnyttjar en funktion som är baserad på CoinJoin, som kombinerar transaktioner från flera användare för att minska risken att en användares identitet kan röjas.

Zcash, en annan integritetsorienterad kryptovaluta, utnyttjar något som heter zero-knowledge proof constructions som går under namnet zk-SNARKs  som tillåter användare att utbyta information utan att avslöja sina identiteter. Dessutom avslöjar blockchainen inte värdet av några transaktioner. Denna cryptocurrency lansering genererade en betydande hype, men dess integritetsfunktion är fortfarande valfri, och många användare har avstått från att utnyttja den. Monero är däremot privat och anonym som standard, och många av de som är intresserade av att använda kryptovalutor för att förbli anonyma har därför vänt sig till dem.

Monero presenterades i april 2014 och är helt enkelt en sekretessinriktad kryptovaluta med en öppen källkod, vilket gör att vem som helst kan få en inblick i koden och se hur den fungerar. Utvecklarna introducerade denna innovativa kryptovaluta utan att avsätta någon andel för sig själva, och drivs på så vis bara från donationer från användarna för vidare utveckling.

Monero utnyttjar ringsignaturer och stealthadresser för att dölja identiteten hos avsändare och mottagare. Ring signaturer kombinerar eller ”blandar” en användares kontonycklar med offentliga nycklar som erhållits från Moneros blockchain för att skapa en ”ring” av möjliga singneringar, vilket innebär att externa observatörer inte kan länka en signatur till en specifik användare.

Konceptet för en ringsignatur beskrevs för första gången av akademiker från MIT och The Weizmann Institute i ett papper från 2001 och med hjälp av tekniken har man hjälpt till att ge legitimitet för Monero vid en tidpunkt då mycket av krypteringen som används inom de olika blockchainen inte har hunnit testats ordentligt på grund av att det hela är så nytt.

Det är värt att notera att medan ’blandings’ tjänster finns tillgängliga för många kryptovalutor, brukar användare i allmänhet bara blanda mynt när de medvetet försöker gömma något. Monero blandar emellertid alla mynt som används i transaktioner, vilket eliminerar misstanke om att mynt blandas för att dölja information, där avsändarna och mottagarna inte vill att en tredje part ska få en inblick.

Medan Monero användare har möjlighet att behålla sin transaktionshistorik privat, kan de även dela denna information selektivt. Varje konto har en visningsnyckel som tillåter den som håller den att se över transaktionerna som ägt rum på kontot.

Ursprungligen följdes inte det överförda beloppet i en ringsignatur mellan avsändarna och mottagarna som deltog i Monero transaktioner. En uppdatering som som gick under namnet RingCT införde emellertid en ny ringsignatur som dolde både värdet av enskilda transaktioner och identiteten hos både avsändare samt mottagare.

Förutom att utnyttja ringsignaturer, förbättrar Monero också sekretessen genom så kallade stealthadresser, som slumpmässigt genereras, och skapar engångsadresser för varje transaktion på mottagarens vägnar. Med denna funktion publicerar mottagare en enda adress och transaktioner som de får går sedan till separata, unika adresser. Som ett resultat kan Monero transaktioner inte kopplas till avsändarens eller mottagarens publicerade adress.

Transaktionshistoriken för enskilda Bitcoins sparas i dess protokoll och mynt som har förknippats med vissa händelser, så som stöld, kan vara mindre attraktiva att äga.

Genom att ge en hög grad av integritet erbjuder Monero en funktion som innebär att varje enskild enhet i en valuta kan ersättas med en annan. Vilket innebär att varje mynt har lika mycket värde. På grund av Moneros oupptäckbara natur är inga mynt urskiljbara från varandra, och de är båda lika mycket värda i en handlares ögon. Utan denna funktion kan en säljare som accepterar kryptovalutor vägra en enhet av en av dessa tillgångar på grund av dess tidigare transaktionshistorik.

På grund av detta har Monero (XMR) haft en stadig ökning sedan det släpptes. Bland annat på Dark web som har omfamnat kryptovalutan och dess egenskaper.

”Following the demand from the community, and considering the security features of Monero, we decided to add it to our marketplace”, uttalade sig en av marknaderna på dark web i ett pressmeddelande. En annan marknad på dark web tog sig an valutan senare samma år, och påståenden från dessa två handelsplatser bidrog till ett ökad intresse från användarna.

Som många andra kryptovalutor erbjuder monero intresserade parter möjligheten att minea block. Medan individer har möjlighet att gå med i mining pools, kan de också minea Monero själva.

Alla som har en dator kan minea eftersom det inte kräver någon särskild hårdvara, till exempel application-specific integrated circuits(ASIC) som krävs för att minea Bitcoin.

Monero använder en Proof-of-work (PoW) algoritm som är utformad för att vara tillgänglig för ett bredare spektrum av processorer, en specifikation som inkluderades för att säkerställa att mining pools inte skulle få monopol på blockchainen.

Kryptovalutans blocktid är ungefär två minuter. Monero erbjuder även miners en ”permanent block belöning”, som beskrivs enligt följande:

”The block reward will never drop below 0.3 XMR, making Monero a disinflationary currency: the inflation will be roughly 1% in 2022 and go down forever, but the nominal inflation will stay at 0.3 XMR per minute. This means that there will always be an incentive for miners to mine Monero and thus keeping the blockchain secure, with or without a fee market.”