NEM lanserades i början av 2015 och introducerade en ny konsensusmekanism som kallas för ’Proof of Importance’ (PoI), utformad för att belöna användarnas bidrag till NEMs ekosystem. Det bygger i det stora hela på Proof-of-stake (PoS), men det tar även hänsyn till hur aktiv en användare är i transaktioner med andra användare. NEM införde även en metod för att skydda protokollet mot potentiellt kolliderande noder. Grundarna har också sagt att en av NEMs mål är att ta itu med de finansiella segregeringar som existerar både i befintliga kryptovalutor men även i den ’traditionella ekonomin’. NEM var från början refererad till som den nya ekonomiska rörelsen, men den har sedan dess släppt den biten och gått vidare med bara NEM.

“NEM is a movement that aims to empower individuals by creating a new economy based on the principles of decentralization, financial freedom, and equality of opportunity.” – NEM tekniska referens.

NEM utvecklade ett nytt konsensusprotokoll: Proof-of-Importance. Det fungerar på samma sätt som proof of stake, men det tar hänsyn till mer variabler än hur mycket NEM andelar du har i din plånbok. Bland annat kollar den hur mycket som har ”spenderats” under de senaste 30 dagarna, där de senaste transaktionerna värderas högre. Anledningen till att man har utvecklat konsensusprotokollet är för att adressera de primära problemen med Proof-of-Stake.

En risk är med PoS är att människor helt enkelt köper på sig så många mynt som möjligt i början av lanseringen och håller på dem, och på så vis får en avkastning medan man säkrar blockchainen. Vilket gör att de som lyckades köpa på sig till en billig peng kommer bli ännu rikare och de som får köpa i efterhand får göra det till högre priser. Proof-of-Importance adresserar problemet genom att betygsätta de som håller fast vid sina andelar lägre, medan den som delar med sig utav sina XEM, och är en aktiv handlare, får ett högre betyg. Att vara en aktiv handlare lönar sig därför bättre än att bara hamstra.

Processen att skapa block, vilket går på ungefär 60 sekunder, kallas harvesting, där skaparen av blocket får in alla avgifter för de transaktioner som kom med blocket. Chanserna att bli en skördare baseras delvis på betyget av kontot men även hur många andelar användaren håller.

NEM har utvecklat node systemet vidare och har implementerat ett internt betygsystem även där. Det är tillagt för att att hjälpa till att skydda blockchainen mot en skadlig nodeattack. Varje node har ett förtroende värde som kontinuerligt uppdateras, baserat på hur väl den har presterat i nätverket och hur mycket tillit den har inom protokollet. Det är baserat på hur väl den synkroniserar protokollet, hur snabbt den gör det och hur återkopplingen sker med andra noder. Syftet är att säkra blockchainen även när en stor del av nodenätet är attackerat.

NEM har multisig transaktioner som en inbyggd del av plattformen. Medan appar för andra blockchains har stöd för multisig transaktioner, och är ofta specifik för en app, tjänst eller plånbok. NEMs inbyggda funktionalitet ger en standard som kan tillämpas på alla tjänster.

NEM grundades av UtopianFuture, en användare från Bitcointalk forumet som ville förbättra Nxt. En grupp utvecklare samlades och bestämde sig för att kopiera Nxt och skrev om koden från grunden. I början av 2015 var NEM gruppen redan stor till skillnad mot liknande kryptoförtag med över 15 utvecklare och nästan 30 som jobbade inom marknadsföring samt översättning.

I slutet av 2015 började core utvecklarna av NEM att samarbeta med Tech Bureau på ett privat blockchain projekt som gick under namnet Mijin, som var baserat på NEMs öppna källkod. I 2016 började flera japanska banker experimentera med Mijin, som uppnådde 1500 transaktioner per sekund med 2,5 miljoner virtuella bankkonton, vilket var ett väldigt framgångsrikt resultat.

NEM är programmerat i Java och valutan kallas XEM.