CRYPTAT

En webbplats om kryptovalutor

Posts tagged PoS


Uncategorized

Waltonchain (WTC) – Integrating blockchain with IoT

Internet of Things fungerar idag genom att kommunicera med varandra under ett nätverk. I och med det blir det en aning begränsat, eftersom transaktionerna mellan maskiner, fordon och hushållsapparater endast kan utföras under samma förtroendedomän. Detta innebär att enheter måste verifieras under samma IoT-tjänsteleverantör. Det innebär slutligen att nuvarande IoT-modeller inte är decentraliserade.

Ett nytt koncept introduceras under namnet ”Value Internet of Things” (VIoT), där tanken är att använda blockchain-tekniken till IoT och ansluta enheterna till nätverket via RFID-teknik, dvs radiofrekvensidentifikation. RFID-tekniken fungerar genom att bifoga en digital identitet till ett fysiskt objekt. Tekniken används av exempelvis amerikanska militären som märker leveranser för att garantera innehållets autenticitet. Läkemedelsföretag märker sina produkter för att identifiera förfalskningar och nyligen har även Nespresso i Stockholm hakat på trenden och bytt ut personalen mot ett självscanningssystem som läser av chipet.

Waltonchain, som är uppkallat efter Charlie Walton, uppfinnaren av RFID-teknik, använder RFID taggar och RFID avläsare. RFID taggen är den enheten som ska anslutas till blockchainen och RFID läsaren är en node på blockchainen. Waltons programvara består utav Waltonchains mjukvarusystem, Walton protokollet och Walton myntet (WTC).

Waltons ekosystem består av huvudblockchainen (Waltonchain), subchains samt tokens som används för betalning och omsättning med Waltoncoin.

Totalt utgavs 100 miljoner WTCs. Blocktiderna ligger på 60 sekunder och upp till 225 transaktioner kan inkluderas i ett block. Waltonchain fungerar som ett offentligt protokoll för WTC transaktioner och säkras med hjälp av noderna i nätverket.

Subchainsen kan skapas av vem som helst och de kan ha egna subchain tokens. Subchainsen kan sedan i sin tur välja sin egna konsensusmekanism (PoS, PoST, PoW, etc.) baserat på deras egna preferenser och tillämpningar.

Waltonchain använder sig idag utav Proof of Stake & Trust (PoST) konsensusmekanism, en uppdaterad version av PoS. ”“Walton constructed an innovative node reputation evaluation system” vilket är PoS med inställbar svårighet för varje node. Med hjälp av det kan man sedan välja bättre noder för att förbättra säkerheten.

En ’byte’ betalas som avgift för transaktioner på Waltonchain, det vill säga att man har en avgift för nätverksanvändningen. Bokföringsnoden kan ange en minimikostnad för avgiften och transaktionsnoden kan ange den maximala kostnaden som man kan tänkas vara villig att betala. När båda villkoren är uppfyllda kommer transaktionen att skrivas till blockchainen. Bokföringsnoden utför därefter blockberäkning och konsensusverifiering för att på så vis erhålla byteavgiften. Walton Parent Chain tokens måste användas för att betala denna ’byte’ avgift. Noder som säkrar huvudkedjan och innehar WTC kommer att få utdelning från subchainens utveckling, eftersom antalet underkedjor och transaktioner ökar.

Uncategorized

Ark (ARK) – Smartbridge system

Vi befinner oss i början av kryptovalutornas uppkomst. De flesta kan se det i horisonten, eftersom utvecklare och affärsentusiaster ser ut att använda Ethereums uppåtgående plattform till att utveckla egna blockchain-idéer. Konceptet att distribuera ett protokoll över hela världen tack vare de som säkrar blockchain-nätverket är något som kan gynna många. Framförallt eftersom det minimerar risken att fel i en databas uppstår till skillnad mot ett centraliserat system.

Problemet är att många företag och projekt kommer vilja ha sin egna blockchain.
Det är här SmartBridge-systemet i Ark kommer in. Man tar de appar som produceras på en blockchain och ger dem mer funktionalitet, man tillåter dem att användas utanför gränserna för deras egna blockchain. För att göra detta har Ark vendor fields och kodade lyssnarnoder som söker igenom data för att hitta uppgifter som de sedan kan utföra och när en blockchain ansluter till Arks ekosystemet antingen via en kodbit eller lyssnarnod, är de på så vis anslutna till Ark SmartBridge-system.

Med det här systemet kan du alltså utföra ett smart kontrakt på Ethereums ekosystem via en annan blockchain. Eftersom Ark alltid lyssnar via SmartBridge-systemet, betyder det att vi kan utföra instruktioner på blockchains som är anslutna till systemet. Vi är därför inte längre bundna till ramarna av ens egna blockchain.

DPOS är ett system i Ark som står för Delegated Proof of Stake, det är en modell som förbättrar det vanliga POS-systemet genom att ha delegater som säkrar blocken istället för hela nätverket. Ark har 51 delegater som säkrar blocken och innehavarna av Ark kan sedan fördela sina andelar till en delegat efter eget val via Arks plånbok.
Dessa delegater har olika betalningsplaner som delar de belöningar som ges till delegaten när de säkrar blocken. De flesta delegater betalar ut varje dag eller vecka och därför är det ett bra sätt att tjäna lite extra ark från dina befintliga innehav. Idag roterar omkring 90% av alla Ark genom systemet, vilket är en bra indikator. Det finns många långsiktiga innehavare i projektet vilket i sin tur bidrar till att priserna stabiliseras eftersom innehavarna har en anledning att behålla sina andelar och fördela dem inom Ark istället för att sälja dem.

Det kostar 1 ark för att rösta- och avrösta på en delegat och det är inte nödvändigt att hålla plånboken öppen, därför får du alltid en passiv inkomst genom att rösta på en delegat.

DPOS är också beroende av relänoder som, trots att de inte säkrar blocken, hjälper till att lägga till extra säkerhet i nätverket. Vem som helst kan bli delegat eller relänod genom att följa instruktionerna på Arks webbplats. Följ gärna deras roadmap då dem är väldigt duktiga på att uppdatera den.

Uncategorized

Neo (NEO) – Smart economy

NEO började sin resa 2014 under namnet AntShares (ANS) och grundades av Da Hongfei och Erik Zhang. Som svar på ett ökat intresse för AntShares och ett behov av en blockchain-lösning, som uppfyller kraven för både statliga och privata företag, grundade Da och Erik företaget OnChain 2016, som är ett företag med riskhantering som tillhandahåller blockchainbaserade finansiella tjänster. 2017 bytte AntShares namn till Neo och har på senare tid kallats för ”Kinas första blockchain-plattform”.

Neos whitepaper är vår viktigaste resurs för att förstå plattformen, men då flera aspekter av Neo fortfarande är i utveckling, och en del detaljer är oklara, framstår whitepapern snarare som en översikt över smarta kontrakt i allmänhet, än som en specifik guide till Neos inre arbete.

I konceptet är Neo ett ekosystem baserat på smarta kontrakt, som liknar Ethereum, vilket gör det möjligt för användare att automatisera lagring- och utbyte av digitala tillgångar. För att konkurrera med mer etablerade smarta kontrakts implementeringar utnyttjar Neo utvecklingen av tekniken och samarbetet med kinesiska myndigheter mot det uttalade målet om en ”smart ekonomi”.

Kinas ”Digital Signature Act” som skrevs 2005, gjorde det möjligt för digitala signaturer att vara juridiskt bindande i teorin. Problemet här är att hitta ett sätt där digital identifiering uppfyller kraven i denna förordning, framförallt då digital identitet är ett centralt inslag i Neos smarta ekonomi. Under 2016 inledde OnChain ett samarbete med Microsoft China och grundade i och med det Legal Chain, med målet att tillhandahålla en digital identifieringsmetod som skulle uppfylla dem kraven. Legal Chain vill använda sig utav det orubbliga i blockhain systemen samt insynen i dem för att på så vis uppfylla kraven, i syfte att integrera ansikts- och röstigenkänning under vägen. Att upprätthålla en betrodd länk mellan digitala och fysiska enheter innebär att du ska kunna följa upp missbruk av systemet direkt tillbaka till en juridiskt bindande identitet.

Neo använder en konsensusmekanism som heter Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT). Deltagarna i systemet kan utse vissa noder som bokförare som har till uppgift att verifiera de block som skrivs till blockchainen, där varje bokföringsnod måste hålla ett minimum saldo för NEO och uppfylla vissa prestandakrav. Om två tredjedelar av noderna på nätverket kan komma överens med en bokföringsversion av blockchainen, uppnås konsensus och den föreslagna versionen av blockchainen valideras. Om konsensus misslyckas kallas en alternativ bokhållare och processen upprepas. Eftersom denna konsensus bara behöver replikeras över en delmängd av nätverket, sägs det vara effektivare än klassisk Byzantine Fault Tolerance. Nätverket som helhet förbrukar färre resurser och kan hantera högre transaktionsvolymer och med dBFT, samt några andra nyckeloptimeringar, hävdar Neo kunna hantera över 1000 transaktioner per sekund, med målet att optimera till över 10 000 transaktioner per sekund. Det är såklart en stor fördel, framförallt med tanke på vart vi ligger idag i transaktionshastigheter, men det kan komma på bekostnad av centraliseringen. Med Digital Identification och dBFT kan kontrollen av systemet komma att begränsas till en vald grupp.

Neos smarta kontrakt går under namnet NeoContracts. Ett av de stora hindren för att utforma smarta kontrakt är att deras resultat måste reproduceras på ett tillförlitligt sätt över hela nätverket. Det måste ske säkert och framförallt smidigt. Om ett kontrakt hänvisar till en blockchain och det ger olika resultat på olika system, kan nätverket inte på ett tillförlitligt sätt komma överens om hur blockchainen ser ut och block kommer att stoppas. Men smarta kontrakt behövs och de kan hjälpa till på följande sätt:

Timestamps – Du kan använda smarta kontrakt för att automatisera betalningar, till exempel till en anställd. För att det ska fungera behöver ditt kontrakt veta vilken tid det är. För att ge konsekvent tillgång till tidsdata registrerar Neo en tidstämpel till varje nytt block som genereras. Ett nytt block läggs till var 15: e sekund så kontrakten kan nå aktuell tid inom 15 sekunder helt enkelt.

Slumpmässighet – Möjligheten att generera slumptal. Men hur anger du ett slumptal medan du fortfarande ser till att samma slumptal identifieras över nätverket? För att tillhandahålla smarta kontrakt med tillgång till slumpmässighet införs ett slumptal i fältet Nonce i varje nytt block. Kontrakt kan då referera till detta Nonce-fält för att komma åt ett slumpmässigt tal.

Datalagring – Data i NeoContracts kan lagras privat, endast tillgänglig för det kontrakt som det är associerat med. Data kan också lagras i ett globalt sammanhang tillgängligt för alla kontrakt i nätverket. Externa data måste överföras till Neo blockchain och vidarebefordras till dessa privata eller offentliga datalager för att kunna hänvisas till kontrakt.

NEOs ekosystem omfattar 2 olika tokens, som är NEO och GAS, och är de kryptografiska valutorna som driver Neo nätverket. Både NEO och GAS är begränsade till 100 miljoner tokens vardera. NEO token representerar aktier på Neo-marknaden och kan inte delas upp men ger NEO-innehavarna rösträtter i NEO-ekosystemet samt rätt till utdelning i form av GAS. 50 miljoner NEO fördelades genom inledande publikfinansiering. De återstående 50 miljoner tokens är fasta med en 1-årig spärrperiod som löpte ut den 16 oktober 2017.

Dessa lockout tokens ska hanteras av NEO Council (En grupp av projektets grundare) för att stödja utveckling och underhåll av ekosystemet. Speciellt är 10 miljoner tokens avsedda att belöna kärnutvecklare och medlemmar i NEO rådet, ytterligare 10 miljoner ska användas för att stimulera Neo utvecklingsekosystemet, 15 miljoner tokens ska behållas som en ”beredskap” och de återstående 15 miljoner ska investeras i blockchain-ekosystem som stöder Neo.

NEOs alternativa token, GAS, genereras med en hastighet av 8 GAS per block med utbyggnaden av blockchainen. Produktionshastigheten reduceras med 1 token för varje 2 miljoner block som genereras. Någon gång runt 2039 kommer GAS-cirkulationen att nå 100 miljoner och produktionen upphör därefter. Till skillnad från NEO kan GAS delas upp, och passar därför bra som valuta. GAS-utdelningar ackumuleras också som avgifter till nätverket, då användarna betalar i GAS för att distribuera och driva smarta kontrakt. Avgifterna står i proportion till de datorresurser som förbrukas av kontraktet och dessa avgifter delas ut till ”bokförare” som belöning för deras verksamhet på nätverket.

Förutom kärnprotokollet har utvecklarna bakom Neo en handfull sidoprojekt som ger olika fördelar till NEOs ekosystem.

Superconducting Transactions – I en traditionell valutaväxling placeras en order och matchas på en centraliserad marknad. Processen är effektiv men det kräver att användaren släpper kontrollen över sina medel till valutaomväxlingen. Genom att automatisera placeringen och matchningen av beställningar över ett konsensusnätverk kan du se till att beställningarna matchas och bearbetas rättvist och öppet och effektivt skapar ett decentraliserat utbyte. Men detta resulterar i långsamma transaktioner, eftersom justeringar måste bekräftas över nätverket. Neo föreslår ett system där växeltransaktioner går igenom i blockchainen men själva order matchningen hanteras utanför kedjan av en centralbörs. Neo kallar dessa transaktioner ”Superconducting Transactions”. Med det här vill man erbjuda effektiviteten av en centraliserade valutaväxling fast med säkerheten från en decentraliserad.

Neox – Tillåter transaktioner att korsa blockchains. Vi kunde inte hitta mycket detaljer om det i protokollet men liknande protokoll innebär att man skapar smarta kontrakt som låser pengarna på en blockchain mot att du får tillgång till medel på en alternativ kedja.

NeoFS – Tillåter stora filer att delas och distribueras över nätverket. Användare kan ange graden av tillförlitlighet som de förväntar sig av en fil. Filer med låga krav på tillförlitlighet kan lagras och hämtas till minimal kostnad. För en högre avgift kan data lagras på mer tillförlitliga noder.

NeoQS – Quantum-datorer hotar säkerheten för vissa kryptografiska tekniker. Neo använder sig utav en lattice-based cryptographic mechanism som de kallar NeoQS (Quantum Safe) som i teorin är resistent mot attacker från kvantdatorer. Det är inte troligt att kvantum datorer kommer att påverka kryptografiska
system inom en snar framtid, men det ger en viss sinnesro.