Internet of Things fungerar idag genom att kommunicera med varandra under ett nätverk. I och med det blir det en aning begränsat, eftersom transaktionerna mellan maskiner, fordon och hushållsapparater endast kan utföras under samma förtroendedomän. Detta innebär att enheter måste verifieras under samma IoT-tjänsteleverantör. Det innebär slutligen att nuvarande IoT-modeller inte är decentraliserade.

Ett nytt koncept introduceras under namnet ”Value Internet of Things” (VIoT), där tanken är att använda blockchain-tekniken till IoT och ansluta enheterna till nätverket via RFID-teknik, dvs radiofrekvensidentifikation. RFID-tekniken fungerar genom att bifoga en digital identitet till ett fysiskt objekt. Tekniken används av exempelvis amerikanska militären som märker leveranser för att garantera innehållets autenticitet. Läkemedelsföretag märker sina produkter för att identifiera förfalskningar och nyligen har även Nespresso i Stockholm hakat på trenden och bytt ut personalen mot ett självscanningssystem som läser av chipet.

Waltonchain, som är uppkallat efter Charlie Walton, uppfinnaren av RFID-teknik, använder RFID taggar och RFID avläsare. RFID taggen är den enheten som ska anslutas till blockchainen och RFID läsaren är en node på blockchainen. Waltons programvara består utav Waltonchains mjukvarusystem, Walton protokollet och Walton myntet (WTC).

Waltons ekosystem består av huvudblockchainen (Waltonchain), subchains samt tokens som används för betalning och omsättning med Waltoncoin.

Totalt utgavs 100 miljoner WTCs. Blocktiderna ligger på 60 sekunder och upp till 225 transaktioner kan inkluderas i ett block. Waltonchain fungerar som ett offentligt protokoll för WTC transaktioner och säkras med hjälp av noderna i nätverket.

Subchainsen kan skapas av vem som helst och de kan ha egna subchain tokens. Subchainsen kan sedan i sin tur välja sin egna konsensusmekanism (PoS, PoST, PoW, etc.) baserat på deras egna preferenser och tillämpningar.

Waltonchain använder sig idag utav Proof of Stake & Trust (PoST) konsensusmekanism, en uppdaterad version av PoS. ”“Walton constructed an innovative node reputation evaluation system” vilket är PoS med inställbar svårighet för varje node. Med hjälp av det kan man sedan välja bättre noder för att förbättra säkerheten.

En ’byte’ betalas som avgift för transaktioner på Waltonchain, det vill säga att man har en avgift för nätverksanvändningen. Bokföringsnoden kan ange en minimikostnad för avgiften och transaktionsnoden kan ange den maximala kostnaden som man kan tänkas vara villig att betala. När båda villkoren är uppfyllda kommer transaktionen att skrivas till blockchainen. Bokföringsnoden utför därefter blockberäkning och konsensusverifiering för att på så vis erhålla byteavgiften. Walton Parent Chain tokens måste användas för att betala denna ’byte’ avgift. Noder som säkrar huvudkedjan och innehar WTC kommer att få utdelning från subchainens utveckling, eftersom antalet underkedjor och transaktioner ökar.